Zdjęcia podczas postoju oraz w trakcie rozładunku, załadunku, tankowania, odladzania i w czasie poruszania się po płycie.